Zaremba Felicjan

Pseudonim: „Feliński”.

Kpt./mjr rez.
Drugi zastępca Szefa Oddziału VI BIP Komendy Okręgu Kielce od ? do 1942r.