Piątek Stanisław

Zdjęcie z okupacji.

Pseudonim: „Poniatowski”.
Stopień wojskowy: kpr./plut.
Placówka Włoszczowa Gmina, Obwód Włoszczowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodzony 8 września 1919r. w Koniecznie, Powiat Włoszczowa. Ojciec Antoni razem z matką prowadził gospodarstwo rolne.
6 klas szkoły powszechnej ukończył w Koniecznie, a 7-ą we Włoszczowie. Od ukończenia szkoły pomagał rodzicom w gospodarstwie.
Pod koniec 1936r. na ochotnika poszedł do wojska. Służył w 7 Dywizji Piechoty, gdzie otrzymał stopień kaprala.
Po kampanii obronnej 1939r. uniknął niewoli i powrócił do rodzinnego domu.
W 1940r. wstąpił do konspiracji i został żołnierzem Placówki Włoszczowa Gmina w Obwodzie Włoszczowa.
1 września 1943r. wstąpił do oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcina”. Pełnił m.in. funkcję dowódcy drużyny. Został awansowany do stopnia plutonowego.
Po 20 października 1943r. przeniesiony do II kompanii, gdzie pełnił funkcję dowódcy drużyny.
27 października 1943r. podczas marszu z miejsca zakwaterowania do Karczowic (akcja przeciwko bojówce GL) prowadzący szpicę II kompanii plutonowy „Poniatowski” zauważył w mijanej wiosce świecące się światło w skrajnym obejściu. W celu sprawdzenia, kto tam przebywa wszedł na podwórko. W tym momencie z domostwa wybiegł mężczyzna w cywilnym ubraniu i oddał strzał do „Poniatowskiego”, który został ranny w nogę (kula uszkodziła kość). Stało się to tak szybko, że nie zdążono pochwycić osobnika. W późniejszym czasie ranny został przetransportowany do Warszawy do brata.
Po wyleczeniu pozostał już stolicy i jako dowódca drużyny wziął udział w Powstaniu Warszawskim. Po nieudanej próbie wydostania się z okrążenia kanałami wpadł w niemieckie ręce.
Wywieziony do obozu w Mathausen, komando Guzen otrzymał numer 95780. Zmarł z wycieńczenia 21 kwietnia 1945r.