Szczeciński Jerzy

Pseudonim: „Czarny”.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

9 kompania 2 ppLeg.AK

Zmobilizowany do akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” wziął udział w walce w Rytwianach i o Staszów.
Później w 9 kompanii III batalionu 2 ppLeg. AK gdzie był gońcem dowódcy batalionu.