Strzelecki Teofil

Zdjęcie powojenne.

Pseudonim: „Kora”.
Stopień wojskowy: strzelec/kapral.
Placówka Włoszczowa Miasto, Obwód Włoszczowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcina”.
1 kompania I batalionu 74 pp.

Urodził się 1 maja 1917r. Syn Antoniego i Józefy prowadzących gospodarstwo rolne.
Szkołę powszechną ukończył we Włoszczowie. Następnie uczył się zawodu krawieckiego i w nim pracował.
Od 5 sierpnia 1941r. w ZWZ. Żołnierz Placówki Włoszczowa Miasto, Obwód Włoszczowa.
Od 19 września 1943r. w oddziale partyzanckim Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”, gdzie otrzymuje przydział do I kompanii.
W oddziale do 15 grudnia 1943r. (demobilizacja na okres zimy).
W kwietniu 1944r. powraca do oddziału.
Podczas akcji Burza prawdopodobnie 1 kompania I batalionu 74 pp.
Awansowany na kaprala.
Jesienią 1944r. zdemobilizowany.
Po wrócił do Włoszczowy gdzie otworzył własny warsztat krawiecki.
Zmarł w roku 1979.