Walczak Władysław

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Przed wybuchem II wojny światowej aktywny działacz Stronnictwa Narodowego w Staszowie.
Podczas okupacji żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej. Już jesienią 1939r. poszukuje w okolicznych lasach broni.
Latem 1943r., na mocy umowy scaleniowej, przechodzi do AK.