Ćwik Michał

Pseudonim: "Czarny"

Oddział partyzancki "Wybranieccy" Mariana Sołtysiaka "Barabasz".

1 kompania I batalion 4 ppLeg.

-W oddziale partyzanckim Obwodu Kielce „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz” od jesieni 1943r. przydzielony do drużyny Edwarda Skrobota „Wierny”.

-Po reorganizacji wiosną 1944r. w I plutonie.
-Podczas akcji Burza, razem z całym oddziałem, wchodzi w skład 1 kompanii I batalionu 4 ppLeg.
-Po wojnie mieszkał w Korytnicy.