Marcinkiewicz Maria

Pseudonim: „Marychna”.

W 1944r. kolporterka pisma Oddziału VI BIP Okręgu „Prawda Polska”.