Hurcewicz Karol

Stopień wojskowy: por./kpt.
Kierownik Referatu III Komendy Obwodu Włoszczowa.
Kierownik Referatu I Komendy Obwodu Włoszczowa i jednocześnie Szef Sztabu Komendy.
Zastępca dowódcy II batalionu 74 pp.

Dzieciństwo i służba wojskowa

Ur. 22 XI 1910. Ukończył gimnazjum.
W latach 1932-1935 w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej – Komorowie.
15 października 1935r.promowany na stopień ppor. służby stałej piechoty z przydziałem do 79 pp w Słonimiu na stanowisko dowódcy 1 plutonu w 2 kompanii CKM w II batalionie. W jednostce do 1939r.
19 III 1939r. awansowany do stopnia porucznika.

II wojna światowa

W kampanii jesiennej jego pułk walczył w składzie 20 DP pod Mławą. Podczas walk 4 IX 1939 zostaje ciężko ranny. Przebywał w szpitalu.
Podczas okupacji niemieckiej mieszka w Lelowie, Obwód Włoszczowa.
por. Karol Hurcewicz "Lech" – od maj (?) 1942r. do wrzesień 1943r. Kierownik Referatu III Operacyjno-Wyszkoleniowego Komendy Obwodu Włoszczowa.
por./kpt. Karol Hurcewicz „Lech” – od październik 1943r. do lata 1944r. Kierownik Referatu I Organizacyjnego i jednocześnie Szef Sztabu Komendy Obwodu Włoszczowa. Odwołany z zajmowanej funkcji, aby „zwolnić” miejsce dla przedstawiciela BCH, który ma wejść do komendy na mocy umowy scaleniowej.
W roku 1943 awansowany do stopnia kapitana.
Od 19 sierpnia 1944 zastępca dowódcy II batalionu „Wilk” 74 pp AK w składzie 7 DP AK. Uczestnik akcji „Burza”.
Po wojnie mieszkał i pracował w Warszawie. Zasłużony dla miasta Mławy.
Zmarł 2 I 2005 w Warszawie