Kotulski Konrad

Zdjęcie powojenne.

Pseudonim: „Włodek”.
Stopień wojskowy: sierżant.
Placówka Włoszczowa Miasto, Obwód Włoszczowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.
3 kompania I batalionu 74 pp.

Urodził się 3 kwietnia 1909r. we Włoszczowie. Syn Ludwika i Józefy prowadzących gospodarstwo rolne.
Szkołę powszechną ukończył we Włoszczowie. Ukończył także szkołę rolniczą w Rożnicy.
Służbę wojskową odbył w 4 Pułku Artylerii Ciężkiej w Łodzi.
Jesienią 1939r. wstąpił we Włoszczowie do SZP i został żołnierzem Placówki Włoszczowa Miasto, Obwód Włoszczowa.
Od 1942 (?)do wiosna (luty?)1942r. Komendant Placówki Włoszczowa Miasto. Prawdopodobnie w lutym 1942r. aresztowany przez Niemców, wykupiony za łapówkę, wypuszczony z nakazem meldowania się raz na tydzień. Ostatecznie przestaje się zgłaszać i zaczyna się ukrywać.
4 listopada 1943r. zostaje żołnierzem oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcina”.
11 listopada 1943r. dowodzi akcją opanowania stacji kolejowej Włoszczowa.
Od koniec listopada 1943r. do 15 grudzień 1943r. (demobilizacja na zimę) szef oddziału.
10 kwietnia 1944r. został ranny (jako dowódca patrolu) pod Chrząstowem i z tego powodu nie bierze udziału w wiosennych walkach oddziału.
Zmobilizowany do akcji Burza zostaje w sierpniu 1944r. szefem 3 kompanii I batalionu 74 pp.
Dowodzi akcjami:
4 września 1944r. zasadzka na szosie Włoszczowa – Radomsko.
3 październik 1944r. rozbrojenie Niemców w Oksie.
Odznaczony Krzyżem Walecznych.
Po wojnie represjonowany przez UB.