Szulc Franciszek

Pseudonim: „Kordian”

Stopień wojskowy: ppor.

Placówka Czyżów Szlachecki w Obwodzie Opatów AK

Urodził się 24 marca w Iwicznie koło Stargardu Gdańskiego. Po kilku latach rodzina przeniosła się do Chełmży.

-ukończył w Chełmży gimnazjum,

-1937 r. zdał maturę,

-zgłosił się na ochotnika do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej,

-po jej ukończeniu, jako młodszy oficer, został skierowany do miejscowości Złoczów koło Lwowa – służył w 52 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych (52 pp),

-podczas kampanii 1939 r. pozostaje w garnizonie i ostatecznie po 17 września 1939 roku dostaje się do sowieckiej niewoli,

-ukrył swój oficerski stopień i został osadzony w obozie dla jeńców w Równem na Wołyniu,

-czerwiec 1941 r. - po niemieckim ataku na Związek Sowiecki, po opuszczeniu obozu przez wartowników, ucieka i przedostaje się do okupowanej Polski.

-dociera do Jakubowic w gminie Ożarów. Przebywa tam jego szwagier – Piotr Zychowicz wysiedlony przez Niemców z Pomorza,

-nie wiemy kiedy został za wstawiennictwem szwagra (Piotr Zychowicz był zastępcą zawiadowcy stacji w Jakubowicach) zatrudniony jako pracownik administracyjny,

-zapewne w 1942 r. przyjęty do AK gdzie przyjmuje pseudonim „Kordian” – należy do plutonu Jana „Steca „Zygmunt”, który formalnie wchodzi w skład Placówki Czyżów Szlachecki,

-1942 r. – zajmuje się szkoleniem żołnierzy plutonu do którego należy,

-nie wiemy dokładnie kiedy, ale zostaje zastępcą dowódcy plutonu,

-w 1943 roku prowadzi zajęcia na tajnych kompletach oraz na tajnym kursie podchorążych

-nie mamy informacji o jego udziale w akcji „Burza”. Być może ze względu na przejście dowódcy plutonu do oddziału partyzanckiego to on przejmuje dowództwo nad plutonem?

-po 1945 roku wyjechał do rodzinnej Chełmży,

-w 1945 r. mieszkał w Szczecinie u swojego byłego dowódcy (Jan Stec „Zygmunt”)

-w grudniu 1945 r. został zatrudniony w Urzędzie Rolnictwa na kierowniczym stanowisku,

-po zawarciu ślubu przez „Zygmunta” Szulc wyprowadził się i wynajął mieszkanie przy ul. Bolesława Krzywoustego gdzie mieszkał razem z bratem Steca Bolesławem,

-w 1949 roku ożenił się z Elżbietą Romanowską. Razem mieli dwójkę dzieci: Elżbieta, Michał.

-po kilku latach przenieśli się do Poznania, gdzie ojciec żony budował dom.

Zmarł 29 maja 2000 roku.