Mularczyk Józef Jerzy

Zdjęcie przedwojenne

Pseudonimy: „Ambroży”, „Kazik”, „Róg”, „Styr”, „Żor”.

Stopień wojskowy: ppłk.

Inspektor Inspektoratu Okręgowego AK Kielce.

Dowódca Kieleckiej Brygady Piechoty.

Młodość i wojsko

Urodził się 17 III 1893r. Ukończył gimnazjum. Czynny w Związku Strzeleckim.
-Od VIII 1914r. służy w Legionach polskich. Ukończył szkołę oficerską Legionów.
-Od XI 1918r. służy w WP w stopniu ppor.
-W szeregach 1 psk bierze udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920r.
-Awansowany do stopnia por.1VII1920r.
- Po wojnie dowodzi plutonem, potem 3 szwadronem 1 psk w Ostrowi Maz., potem w Garwolinie.
-Zweryfikowany w 1922r. w stopniu rtm. sł. st. kaw. z starszeństwem 1 VI 1919r.
-Ukończył w Centrum Wyszkolenia Kawalerii kurs dla d-ców szwadronów.
-Awansowany do stopnia mjr-a sł. st. kaw. 1 i 1928r.
-Od 1928r. pełni w 1 psk funkcję kwatermistrza pułku.
-Awansowany do stopnia ppłk-a sł. st. kaw. 1 I 1936r.
-W latach 1937-1939 Komendant Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu.
-Od 29 III 1939r. do 16 VIII 1939r. d-ca 1 psk w Garwolinie.
-Przeniesiony z dniem 22 VIII 1939r. na stanowisko d-cy 2 psk w Hrubieszowie.

II wojna światowa

-Podczas kampanii obronnej 1939r. roku dowodzi 2psk w składzie Wołyńskiej Brygady Kawalerii. W walkach z wrogiem uczestniczy w rejonie Kłobucka, Łodzi, Warszawy i na Lubelszczyźnie do chwili rozwiązania 2 psk na Lubelszczyźnie 25 IX 1939r.
-Unika niewoli niemieckiej.
-Podczas okupacji niemieckiej przebywał na Kielecczyźnie, gdzie podejmuje działalność konspiracyjną.

-Początkowo działa w organizacji Polska Niepodległa /PN/, gdzie jest Szefem Sztabu i Zednocześnie zastępcą Komendanta Okręgu V Kielce.

-Na mocy scalenia od 1942r. przechodzi do ZWZ/AK.
-Od V 1942r. do I 1945r. pełnił Inspektora Inspektoratu Okręgowego AK Kielce. Położył wielkie zasługi w organizowaniu i kierowaniu inspektoratem.

-Podczas akcji "Burza" dowódca Kieleckiej Brygady Piechoty AK.

Za Sowieta

Po wejściu Armii Czerwonej na teren Kielc ukrywa się.

Po rozwiązaniu AK 19 I 1945 zaprzestał działalności konspiracyjnej.

Mieszkał w okolicach Warszawy, potem w Warszawie.
Zmarł 26 IV 1968 w Warszawie. Pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.