Schleimacher Joanna

Pseudonim: „Justyna”
Łączniczka ekspozytury wywiadu „Sosna” w Radomiu

-Urodzona w 07.11.1913 r.
-Łączniczka ekspozytury wywiadu „Sosna” w Radomiu.
-Była siostrą Mieczysława Dąbrówki, który jako pracownik Fabryki Broni brał prawdopodobnie udział w wykradaniu broni na potrzeby ruchu oporu.
-19 września 1942 r. aresztowana w domu przy ul. Ogrodowej 12 (POW)w związku ze nieudaną próbą likwidacji Maksymiliana Szymańskiego „Relampago”.
-12 października 1942 r. powieszona w publicznej egzekucji na stacji Rożki