Więckowicz Jan

Stopień wojskowy: podchorąży
Placówka Włoszczowa Gmina w Obwodzie Włoszczowa,

-urodził się w Ludyni,
-ukończył Gimnazjum w Kielcach,
-odbył kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie,
-już na przełomie 1939/40r. wchodził w skład pierwszej konspiracyjnej trójki w Ludyni, Placówka Włoszczowa Gmina,
-podczas okupacji pracował we Włoszczowie (dojeżdżał tam codziennie rowerem),
-za działalność konspiracyjną aresztowany i osadzony w więzieniu w Kielcach,
-zesłany do obozu koncentracyjnego w Auschwitz gdzie został zamordowany,