Kosowski Jan

Pseudonim: "Tyka".

Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

     Urodził się w Staszowie. Po śmierci rodziców wychowywany przez rodzinę w Bogorii, gdzie ukończył szkołę powszechną.
     Od 1934 rozpoczyna służbę wojskową jako elew w orkiestrze 2 ppLeg. w Sandomierzu. Podczas kampanii jesiennej 1939 r. żołnierz 2 kompanii I batalionu 2 ppLeg. Dostał się do niewoli. Osadzony w obozie jenieckim uciekł z niego wiosną 1940r.
     Powraca do Staszowa gdzie początkowo mieszka u siostry. Prawdopodobnie pod koniec 1940 roku podejmuje pracę w parowozowni kolejki wąskotorowej w Bogorii, gdzie się przeprowadza.
     Zakłada konspiracyjną grupę (prawdopodobnie początkowo powiązaną ze Stronnictwem Narodowy), która na przełomie 1940/41r. podporządkowała się ZWZ.
     Jeden z aktywniejszych żołnierzy placówki. Prawdopodobnie w pierwszej połowie 1943 roku zostaje dowódcą patrolu dywersyjnego placówki. Prawdopodobnie wiosną 1944 roku zostaje przez Niemców skierowany na trzymiesięczny kurs tokarski do Jędrzejowa wobec czego dowodzenie oddziałem przejął plutonowy Stanisław Brudek.
W sierpniu 1944 aresztowany przez sowietów i wywieziony do Rosji. Przeżył.