Garmulewicz Zofia

Garmulewicz Zofia "Mirka"

Pseudonim: „Mirka”
Wydział II wywiad Komendy Okręgu Kielce

-Mieszkanka Kielc.
-Już we wrześniu 1939r. weszła w skład pierwszej konspiracyjnej „piątki” zorganizowanej przez Antoninę Gębicową „Żaba” spośród harcerek.
-Przez całą okupację niemiecką pełniła służbę jako łączniczka w Wydziale II wywiad Komendy Okręgu Kielce.