Tomaszewski Tadeusz

Pseudonim: „Bończa”.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Dostarczał żywność i cywilne ubrania jeńcom polskim przetrzymywanym we wrześniu w koszarach w Staszowie oraz pomagał, razem z kolegami, w ich ucieczkach.
W zorganizowanej konspiracji prawdopodobnie już od 1940r. jest jednym z bardziej aktywnych żołnierzy. Kilkakrotnie dzięki ostrzeżeniom wywiadu organizacji udaje mu się zbiec z domu w chwilach gdy przychodzą żandarmi w celi aresztowania go.
Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach.