Czajkowski Zdzisław

Pseudonim: „Szóstka”.

Stopień: kapral/sierżant.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Zdjęcie powojenne.

W konspiracji już od jesieni 1939r. Aktywnie bierze udział w poszukiwaniu broni w okolicznych lasach.

Łącznik oraz kolporter podziemnej prasy w placówce.

W drugiej połowie 1943 roku uczestniczy w kursie podoficerskim zorganizowanym przez Komendanta Podobwodu Staszów.

Zmobilizowany do akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” bierze udział w walce w Rytwianach i o Staszów.

Żołnierz 1 drużyny 1 plutonu 9 kompanii III batalionu 2 ppLeg. AK. Prowadził kronikę kompanii, która po aresztowaniu go przez UB, po wojnie, zaginęła w krakowskim Urzędzie Bezpieczeństwa.

W kompanii przebywał aż do grudnia 1944r.

Aresztowany w 1950 roku przez UB,  zostaje osadzony w więzieniu w Krakowie na Montelupich. Następnie wysłany do obozu pracy w Jaworznie. Przymusowo pracował w kopalni węgla kamiennego „Komuna Paryska”.