Gierowski Józef Andrzej

Józef Andrzej Gierowski "Mamut"

Pseudonim: „Mamut”

Stopień wojskowy: pchor./por.

BIP Obwodu Kielce, BIP Okręgu Kielce

Urodził się 19 marca 1922 w Częstochowie.

-W późniejszym czasie rodzina przeniosła się do Kielc i zamieszkała pod adresem Sienkiewicza 11. Lokal stał się jednym z ważniejszych punktów kontaktowych w Obwodzie i Okręgu Kielce.

-Starszy syn Stefani Gierowskiej „Pnienia”. Zapewne zaangażowany w działania konspiracyjne od początku okupacji.

-Ukończył zapewne tajną podchorążówkę w Obwodzie Kielce.

-Od stycznia 1944r. do wrzesień/październik 1944r. redaktor naczelny „Prawdy Polskiej” pisma reaktywowanego przez Obwód Kielce.

-Od lipca 1944r. pismo zostało przejęte przez BIP Okręgu. „Mamut przeszedł tam obejmując stanowisko Kierownika Referatu informacyjnego Oddziału VI BIP Komendy Okręgu.

-W styczniu 1945 został mianowany porucznikiem AK.

W tym czasie studiował również na tajnych kompletach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był uczniem prof. Władysława Konopczyńskiego.

-Studia ukończył w 1946. W tym samym roku rozpoczął pracę naukową na Uniwersytecie Wrocławskim zostając równocześnie członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego.

-Stopień doktora uzyskał w 1947, stopień profesora nadzwyczajnego w 1958, a profesorem zwyczajnym został w 1970.

-W latach 1953–1968 był kierownikiem Instytutu Historii PAN w Krakowie, a następnie w latach 1977–1981 kierował Zakładem Historii Śląska PAN.

-W latach 1967–1972 był dyrektorem Instytutu Historii UJ.

-W 1981 został wybrany w pierwszych od dziesięcioleci demokratycznych wyborach rektorem UJ. Uniwersytetem jako rektor kierował do 1987.

Zmarł 17 lutego 2006 w Krakowie.