Dankowski Zygmunt

Pseudonim: „Czapla”.
Stopień wojskowy: kpr.
Placówka Irządze, Obwód Włoszczowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”
4 kompania II batalionu 74 pp.

Urodził się 10 kwietnia 1919r. w Irządzach, Powiat Włoszczowa. Ojciec Stanisław zmarł bardzo wcześnie i wychowywała go matka, która utrzymywała się z krawiectwa.
Szkołę powszechną ukończył w Irządzach.
W roku 1937 ochotniczo zaciągnął się do wojska, gdzie otrzymał stopień kaprala.
Nie wiemy w jakiej jednostce odbył kampanię obronną 1939r., ale dostał się do niewoli.
Latem 1942r. uciekł z obozu dla jeńców i poszukiwany przez Niemców ukrywał się na terenie Gminy Irządze.
Wstąpił do konspiracji i został żołnierzem Placówki Irządze, Obwód Włoszczowa.
Od 29 września 1943r. żołnierz oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” w którym przebywa do 15 grudnia 1943r. (demobilizacja na okres zimy).
18 października 1943r. bierze udział w zamachu na Seremaka w Szczekocinach.
Zimę spędza na terenie rodzimej Placówki.
10 kwietnia 1944r. ożenił się konspiracyjnie z Wandą Błaszczyk. Ślub odbył się o godzinie 23 w kościele w Nakle.
W sierpniu 1944r. zmobilizowany do akcji Burza. Zostaje żołnierzem 4 kompanii II batalionu 74 pp.
W listopadzie 1944r. zdemobilizowany na okres zimy.
1 stycznia 1944r. odznaczony przez Komendanta Głównego AK Krzyżem Walecznych.
Po 1945r. osiedlił się w Kielcach gdzie pracował w PZZ jako inspektor kontroli magazynów zbożowych.
Szykanowany przez UB za przynależność do AK.
Zmarł 16 lipca 1973r.