Kucharski Jan

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Mieszkał w Staszowie przy ulicy Stodolnej.
Przed wojną drużynowy ZHP w Staszowie. Od 28 sierpnia razem z innymi harcerzami pełni służbę wartowniczą w koszarach I batalionu 2 ppLeg. w Staszowie, który zmobilizowany wyruszył nad zachodnią granicę Polski.
13 marca 1943r. podczas próby aresztowania przez Niemców ucieka i zostaje zastrzelony przed własnym domem.