Lauber Jan

Pseudonim: „Stop”
Podczas okupacji niemieckiej Hans Lauber
Częstochowska ekspozytura wywiadu „Michał” Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu Kielce

-Jan Zygmunt Artur Lauber urodził się 25 lipca 1876 w Hottingen jako syn Emila Laubera i Olgi z baronów von Fölckersahm.
-W 1895 ukończył VI gimnazjum w Warszawie, a następnie wyjechał do Magdeburga, gdzie studiował w Akademii Medycznej. Naukę kontynuował na uniwersytecie w Wiedniu,
-W 1901 uzyskał stopień doktora. Następnie studiował bakteriologię na Uniwersytecie we Fryburgu, a po jej ukończeniu w 1908 powrócił do Wiednia, gdzie rok później uzyskał habilitację z okulistyki i został docentem.
-Od 1908 kierował kliniką okulistyczną prof. Schnabela, a od 1910 kliniką prof. Dimmera.
-Podczas I wojny światowej pracował w szpitalach wojskowych, a po jej zakończeniu był ordynatorem i prymariuszem na oddziałach okulistycznych w szpitalach w Wiedniu.
-W 1931 uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł profesora zwyczajnego, a następnie zamieszkał w Warszawie, gdzie był współtwórcą nowoczesnej Kliniki Okulistycznej przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego.
-W roku akademickim 1939/1940 miał zostać dziekanem, ale po kampanii obronnej okupant niemiecki zamknął uczelnię.
-Wyjechał do Krakowa, gdzie pracował w klinice okulistycznej oraz został szefem kadr okulistycznych na całe Generalne Gubernatorstwo.
-Na początku 1945 udał się do Wiednia, gdzie został profesorem wizytującym na tamtejszym uniwersytecie. Jednoczenie komunistyczne władze Polski pozbawiły go członkowstwa w Polskiej Akademii Umiejętności (należał od 1935r.) i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (należał od 1937 r.)
-W 1946 polski rząd na podstawie fałszywych oskarżeń wystąpił o ekstradycję Jana Laubera, którego posądzano o prowadzenie podczas okupacji eksperymentów, złego traktowania pacjentów oraz odmawiania pomocy lekarskiej. Rząd austriacki odmówił realizacji tych żądań, a cztery lata później po przeprowadzeniu badań przez komisję lekarską oddalił je.
- W 1950 Jan Lauber zwolniony od oskarżeń został konsultantem okulistycznym armii amerykańskiej stacjonującej w pobliżu Linzu.
Zmarł 3 marca 1952 w Salzburgu.