de Hagen Jan

Pseudonim: „Dziryt”.

Stopień wojskowy: por.
Komenda Obwodu Włoszczowa.

Belg z pochodzenia.
W organizacji ziemian „Uprawa” w Obwodzie Włoszczowa kieruje Referatem Odzież.
Od połowa (?) 1942r. do (?) Szef Komórki „N” w Referacie VI Nasłuch i Propaganda Komendy Obwodu Włoszczowa.