Kotowski Alfons

Pseudonimy: „Okoń”, „Roman”, „Wiatrak”, „Wiktor”.

Stopień wojskowy: kapitan/major.
Szef Oddziału I Organizacyjnego Komendy Okręgu Kielce, Inspektor Inspektoratu Rejonowego ZWZ/AK Radom.

Później w Warszawie.

Młodość i wojsko

1 VIII 1944r. na Cmentarzu Ewangelickim Kotowski z flagą.

Urodzony 15 VIII 1899r. Uczęszczał do gimnazjum.
-Od XI 1918r. służył ochotniczo w WP.
-W szeregach 28 pp z Łodzi brał udział w wojnie z Ukraińcami na Wołyniu.
-Od wiosny 1919r. walczy na frontach wojny z bolszewikami.
- Absolwent I Kursu Podchorążych Piechoty w Centralnej Szkole Podoficerskiej Piechoty Nr 2 w Grudziądzu.
-Promowany na stopień ppor. sł. st. piechoty 1 VIII 1922r.
-Nadal służy w 28 pp w łodzi, gdzie dowodzi plutonem, a następnie po awansie do stopnia por. sł. st. 1 VIII 1924r. kompanią.
-W 1926r. przeniesiony do 44 pp w Równem, gdzie służy do 1934r., na stanowisku m.in. d-cy kompanii.

-Awansowany do stopnia kpt. sł. st. piechoty 1 I 1934r.
-W 1934r. przeniesiony do 73 pp w Katowicach z przydziałem do II baonu stacjonującego w Oświęcimiu na stanowisko d-cy kompanii.
-Latem 1939r. przeniesiony do 201 pp rez. na stanowisko adiutanta pułku.

II wojna światowa

Kotowski kilka dni przed klęską Jaktorowską przemawia do żołnierzy Zgrupowania "Kampinos"

-W szeregach 201 pp rez. bierze udział w kampanii obronnej 1939r. Walkę z wrogiem zakończył na Lubelszczyźnie.
-Podczas niemieckiej okupacji czynny w konspiracji ZWZ/AK na Kielecczyźnie. Przebywał w Radomiu.
-W okresie V 1941 – III 1942r. szef Oddziału I Organizacyjnego Komendy Okręgu ZWZ/AK Kielce.
-Jednocześnie od VI 1941r. do X 1942r. Inspektor Inspektoratu Rejonowego ZWZ/AK Radom.
-Awansowany do stopnia mjr-a sł. st. 03 V 1942r. z starszeństwem 19 III 1942r.
-Zatrzymany przypadkowo przez Niemców nie został rozszyfrowany, jako oficer AK i zwolniony za łapówkę.
-Przeniesiony następnie do dyspozycji KG AK w Warszawie z przydziałem do II Oddziału KG AK. Pełni m. in. funkcję szefa ekspozytury wywiadu KG AK w Żytomierzu.
-W XI 1943r. przebywał na terenie Obwodu AK Zdołbunów na Wołyniu, skąd wyjechał 15 XII 1943r. do Warszawy.
-Od I 1944r. działa na terenie Warszawy.

-Bierze udział w Powstaniu Warszawskim od 1 VIII 1944r. do IX 1944r. Dowodził batalionem AK „Pięść”.
-W końcu VIII 1944r. przeniesiony na stanowisko d-cy Zgrupowania AK „Kampinos”, którym dowodził do 29 IX 1944r.

-Podczas przebijania się z okrążenia zginął 29 IX 1944r. w walce z Niemcami w rejonie Jaktorowa. Jego śmierć nastąpiła w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Faktem jest jednak, że w dużym stopniu odpowiada za klęskę pod Jaktorowem.