Czerwonka Władysław Jerzy

Pseudonimy: „Jurek”, „Gromada”, „Czerwony”

Stopień wojskowy: ppor./kpt.

Dowódca oddziału partyzanckiego

Dowódca 2 plutonu III Zgrupowania

Dowódca 1 kompanii w oddziale partyzanckim „Nurta”

Dowódca 1 kompanii I batalionu 2 pp Leg. AK

Czerwonka Władysław "Jurek"

Urodził się 20 września 1915 roku w Pawłowicach koło Solca nad Wisłą jako syn Józefa i Franciszki.

-1937 r. - zdał maturę w Seminarium Nauczycielskim w Kielcach;

-1939 r. – ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy;

-1939 r. – brał udział w udział w kampanii obronnej 1939 r. podczas której dostał się do niemieckiej niewoli,

-zbiegł z niewoli niemieckiej i powrócił do rodzinnej miejscowości,

-organizator dywersji w Obwodzie ZWZ–AK Iłża, zapewne na terenie Placówki  Pawłowice i  w Podobwodzie „Powiśle”

-w lutym 1943 r. zdekonspirowany i aresztowany przez Gestapo;

-zbiegł i po nawiązaniu kontaktu z przełożonymi skierowany prawdopodobnie do leśnego obozu koło Pogorzałego (Podobwód Skarżysko)

12 maja 1943 r. – zostaje powołany na dowódcę 30-osobowegogo oddziału z żołnierzy z plutonów 115 w Pogorzałem i 116 w Milicy z którym przechodzi najpierw w lasy starachowickie, a później na teren Podobwodu Iłża.

-ok. 20 czerwca 1943 r. dołączył do oddziału Jana Piwnika „Ponurego” (prawdopodobnie tylko z jedną drużyną)

-od 10 lipca 1943 r. dowódca 2 plutonu III Zgrupowania.

-1944 r. - od wiosennej mobilizacji najpierw dowódca kompanii w oddziale partyzanckim „Nurt” Eugeniusza Kaszyńskiego,  a następnie po przemianowaniu dowódca 1 kompanii I batalionu 2 pp Leg. AK.

-w listopadzie 1944 roku w lasach osieczeńskich, po podziale pozostałości oddziału dowodzonego przez Kaszyńskiego przechodzi najpierw we włoszczowskie a,  następnie dociera razem z E.Kaszyńskim  „Nurt” do Wodzisławia-Brzezia, gdzie zastaje ich rozkaz o rozwiązaniu AK,

-w marcu 1945 roku przenosi się do Warszawy pod nazwiskiem Jerzy Bratkowski,

-w lecie 1945 roku razem z „Nurtem” „Mariańskim” i „Antoniewiczem” przedostaje się do Angielskiej Strefy Okupacyjnej Niemiec,

-zarabia jako pracownik kontraktowy – nauczyciel matematyki i fizyki w Plutonie Opieki nad  Żołnierzem 1 SBS.

-1947 r. – powrócił do Polski. Najpierw pracował w Walimiu, a później we Wrocławiu w Spółdzielczości Wiejskiej,

-1976 r. – przechodzi na emeryturę,

Zmarł 30 grudnia 1986 roku we Wrocławiu.