Sabat Maria

Pseudonim: „Wanda”
Łączniczka wydziału II wywiad komendy Okręgu Kielce

-Mieszkanka Kielc.
-Harcerka, siostra PCK.
-Już we wrześniu 1939r. weszła w skład pierwszej konspiracyjnej „piątki” zorganizowanej przez Antoninę Gębicową „Żaba” spośród harcerek.
-Przez całą okupację niemiecką pełniła służbę jako łączniczka w Wydziale II wywiad Komendy Okręgu Kielce.