Jokiel Stanisław

Pseudonim: „Janek”.
Stopień wojskowy: plutonowy.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodził się w marcu 1917r. Mieszkaniec Psar, Gmina Secemin, Powiat Włoszczowa.
Podczas okupacji związany z ruchem ludowym.
Od czerwca 1943r. zastępca dowódcy oddziału partyzanckiego BCH Józefa Sygita „Jan”, w zasadzie to on dowodził oddziałem.
W sierpniu 1943r. jego oddział połączył się z grupą BCH Stanisław Śnitki „Sowa” (wkrótce usunięty z oddziału). „Janek” w oddziale jest dowódcą II plutonu.
W październiku dowództwo oddziału obejmuje ppor. Aleksander Seweryn „Bartosz”.
18 listopada 1943r. oddział zgodnie z porozumieniem wchodzi w skład oddziału AK Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” tworząc w nim III kompanię.
„Janek” jest w niej zastępcą dowódcy kompanii. Funkcję pełni do 15 grudnia 1943r. kiedy następuje demobilizacja na okres zimy.
Pomimo podpisania porozumienia z AK „Janek” nawiązał kontakt z przedstawicielami PPR i GL. Już w końcu 1943r. podczas spotkania ze Stanisławem Olczykiem „Garbaty” (dowódca powiatowy GL) rozpoczęto rozmowy w sprawie zjednoczenia sił partyzanckich w walce z okupantem.
Do kolejnego spotkania „Janka” z „Garbatym” doszło 18 stycznia 1944 roku w Krzepinie, w majątku Stefana Siemieńskiego. Strony zawarły ustne porozumienie dotyczące kilku kwestii. Pierwszą było przeprowadzenie rozmów działaczy BCH z członkami komendy powiatowej Batalionów Chłopskich związane z propozycją połączenia BCH z Armią Ludową i utworzenia wspólnego dowództwa na ternie powiatu włoszczowskiego. Drugą kwestią było współdziałanie oddziałów BCh i AL w walce z okupantem oraz organizowanie wspólnych akcji dywersyjnych na transporty kolejowe. Kolejna kwestia dotyczyła wymiany prasy konspiracyjnej i wzajemnego informowania się o zagrożeniach ze strony okupantach.
Podpisanie formalnej umowy miało nastąpić 25 stycznia 1944 r. we wsi Kolonia Psary w domu jednego z członków BCh (Stanisław Połcik „Brzoza”). PPR-GL (formalnie już AL) reprezentowali podczas spotkania: Stanisław Wojtala „Roch”, Helena Piątek „Karolinka”, Stanisław Olczyk „Garbaty” komendant powiatowy Gwardii Ludowej i Antoni Suliga „Labida” zastępca komendanta powiatowego Gwardii Ludowej. Bataliony Chłopskie reprezentowali: Cyprian Kowalik „Ostra Górka”, Stanisław Jokiel „Janek”, Stanisław Pałka „Zawierucha”, Marian Wiśniewski „Hmiel”, Henryk Pindelak „Jagoda”, Stefania Wdowiak „Fiołek”.
Rozmowy trwały do 3 nad ranem toteż uczestnicy spotkania pozostali na miejscu na spoczynek. O godzinie 8 rano wieś została otoczona przez oddział żandarmerii niemieckiej przybyły z Włoszczowy. Zaalarmowani uczestnicy spotkania usiłowali się wydostać z okrążenia pod silnym ogniem niemieckim. W trakcie ucieczki zginął Antoni Suliga „Labida” z GL oraz Stanisław Jokiel „Janek” z BCH. Ranny został Henryk Pindelak „Jagoda” i Stanisław Wojtala „Roch” który dostał się w ręce Niemców. Pozostałym udało się zbiec do lasu.