Ołubiec Władysław

Pseudonimy: „Bartek”, „Nor”, „Roman”, „Amo”
Kierownik referatu II wywiad Komendy Obwodu Kielce

-Mieszkaniec Bielin, Powiat Kielce.
-Od 11.11.1939r. w SZP.
-Od przełomu 1939/40 Komendant podrejonu „Bartyszów” w Rejonie Północ Obwodu Kielce. Podrejon obejmował gminy: Bieliny, Górno i Słupia Nowa.
-Aresztowany przez Franza Wittka z 12 na 13 kwietnia 1941r. Osadzony w celi 33 kieleckiego więzienia. Czterokrotnie ciężko przesłuchiwany. Pod koniec kwietnia za pomocą grypsów nawiązał kontakt z kierownikiem referatu II wywiad Obwodu Kielce por. Mieczysławem Drewiczem „Jan”, „Warren”, „Urban”. Na jego polecenie zeznał, że wskaże Niemcom miejsce (nagrobek) na cmentarzu w Bielinach w którym jest ukryta broń. Po przewiezieniu na miejsce miał podjąć ucieczkę.
-27 maja 1941r. wywieziony wraz z innym więźniem (Jerzy Walocha) z więzienia. Niemcy zatrzymali się w lesie koło Cedzyny gdzie dwóch z nich rozpoczęło przygotowania do likwidacji Walocha. Ten zaczął jednak uciekać. Korzystając z zamieszania z samochodu ucieka Ołubiec. W odwecie Niemcy aresztowali jego chorego ojca.
-Tego samego dnia nawiązał kontakt z Janem Kosińskim (Komendant Rejonu Północ), który przerzucił go do Klepacz koło Starachowic, gdzie w budynkach nadleśnictwa miał się kurować.
-W sierpniu 1941r., po wyleczeniu, objął funkcję kierownika referatu II wywiad w Rejonie Piekoszów (później Podobwód V Piekoszów) Obwodu Kielce. Posługuje się wtedy pseudonimem „Roman”.
-W maju 1943r. jako dowódca patrolu bojowego podjął akcję rozbrojenia inspektora obozu pracy przymusowej „Baudienst” w Rykoszynie. W czasie wymiany ognia zostaje ranny zaś kandydat do rozbrojenia ucieka. Patrol bojowy wycofał się nie osiągnąwszy celu.

-Ranny Ołubiec przestaje pełnić funkcję kierownika referatu II podobwodu. Po wyleczeniu skierowany do pracy w referacie II wywiad Komendy Podobwodu Kielce, gdzie jest prawdopodobnie zastępcą, a następnie kierownikiem.

-Od wiosny 1944r. zostaje kierownikiem referatu II wywiad Komendy Obwodu Kielce i funkcję tą pełni prawdopodobnie do stycznia 1945r.