Kisiel Seweryn

Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Komendant posterunku policji granatowej w Rytwianach.
Zdekonspirowany i poszukiwany przez Niemców ukrywał się w domu Aliny i Stanisława Kowalczewskich.