Pawłowski Mieczysław

Pseudonim: „Fala”.
Stopień wojskowy: strzelec.
Placówka Irządze Obwód Włoszczowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodził się w listopadzie 1924r. Syn Franciszka, który razem z żoną prowadził gospodarstwo rolne.
Ukończył 7 klas szkoły powszechnej.
Podczas okupacji wstępuje do ZWZ i zostaje żołnierzem Placówki Irządze, Obwód Włoszczowa.
Uchyla się przed wcieleniem do Służby Budowlanej i z tego powodu musi się ukrywać.
Skierowany przez organizację do oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”.
20 października wstępuje do oddziału gdzie otrzymuje przydział do 1 kompanii.
13 grudnia 1943r. ginie w lesie niedaleko od Starej Wsi (teren Placówki Góry Mokre, Obwód Końskie) gdy po walce pod Józefowem szedł naprawić buty.
Początkowo pogrzebany na miejscu śmierci. Po 1945r. rodzina ekshumowała ciało i przeniosła na cmentarz w Irządzach.