Olędzka Stanisława

Pseudonim: „Rawiczówna”
Komenda Okręgu Kielce

-Mieszkanka Kielc. Dom przy ul. Czarnowskiej 14.
-W okresie międzywojennym instruktorka Przysposobienia Wojskowego Kobiet.
-W 1939r. prawdopodobnie wytypowana do działań w dywersji pozafrontowej, a jej dom przy ul. Czarnowskiej 14 miał być punktem kontaktowym.
-Już między 3 a 7 października 1939 roku do Kielc wyruszyła z Warszawy pierwsza łączniczka Służby Zwycięstwu Polsce - Zofia Nowakowska „Irena”. Z tworzącym się w Kielcach ruchem oporu nawiązała kontakt za pośrednictwem „Rawiczówny”. Podczas pierwszej doszło do spotkań z tworzącymi konspiracyjne struktury działaczami i oficerami.
-Dzięki nawiązanej przez nią kontaktom już na początku października przyjechał do Kielc z Warszawy kapitan dyplomowany Stefan Rychter „Stefan”. Ten oficer był oficjalnym pełnomocnikiem Dowódcy Głównego Służby Zwycięstwu Polski. Do jego zadań należało stworzenie podwalin nowej organizacji stąd od początku nawiązał kontakt z byłymi oficerami kieleckiego garnizonu.
-W tym okresie swoistym centrum życia konspiracyjnego w Kielcach był dom Stanisławy Olędzkiej przy ulicy Czarnowskiej 14, który już niedługo stał się pierwszą siedzibą Komendy Okręgu Kieleckiego SZP.