Brudek Tadeusz

Pseudonimy: "Tadek", "Osika".

Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

W konspiracji od 2 listopada 1939r.
Cała rodzina w konspiracji opiekowała się schowkami z bronią w jarze rzeki Korzenna, niedaleko od ich domu
Kolporter drukowanego w placówce biuletynu informacyjnego
W pierwszej połowie 1943 roku zostaje żołnierzem patrolu dywersyjnego placówki dowódca Jan Kosowski "Tyka".
W kwietniu 1945 roku gotowy był, razem z innymi żołnierzami, do odbicia aresztowanego w Bogorii przez UB płk. "Kruka", byłego dowódcy 2 ppLeg. AK, który widząc żołnierzy ruchem dłoni zakazał im przeprowadzenia odbicia.