Barański Bolesław

Pseudonim: "Sokół".

Stopień wojskowy: pchor.
Komenda Obwodu Włoszczowa.

Zdekonspirowany w Jędrzejowie przenosi się na teren Obwodu Włoszczowa. Fikcyjnie zatrudniony jako gajowy w leśnictwie Drenowe Niwy Nadleśnictwa Kurzelów.
Od maj 1942r. do czerwiec 1943r. Kierownik Referatu VI Nasłuch i Propaganda Komendy Obwodu Włoszczowa.
Od czerwiec (?) 1943r. do listopad 1943r. Kierownik Referatu II Wywiad Komendy Obwodu Włoszczowa.
Objął to stanowisko w czasie kumulacji sporu z PPR/GL. Jasno opowiedział się przeciwko bandyckim działaniom promoskiewskich ugrupowań i wspólnie z dowódcą liniowym oddziału partyzanckiego ppor. „Ludwikiem” przeprowadził szereg akcji odwetowych. Zapewne w celu uspokojenia terenu został odwołany z funkcji.
Dalsze losy nieznane.