Borkowski Józef

Żołnierz placówki NOW-NSZ w Zawichoście.

Prawdopodobnie od wiosny 1943r. żołnierz w oddziale partyzanckim Tomasza Wójcika "Tarzan".
Zginął 24 lipca 1943r. w Górach Wysokich podczas ataku na ochronę pociągu osobowego.