Krajewski Jerzy

Pseudonim: „Iskra”, "Zabawa"
Polska Organizacja Zbrojna,
Organizacja: Polska Niepodległa,
Armia Krajowa.

Stopień wojskowy: podchorąży 

Oddział partyzancki Władysława Czerwonki "Jurek",

Zgrupowanie Partyzanckie "Ponury"/"Nurt"

I batalion 2 pp Legionów AK

Urodził się w 1921r.
-podczas okupacji pracownik Państwowej Fabryki Amunicji („Hasag”) w Skarżysku-Kamiennej.
-prawdopodobnie od 1940r. żołnierz Polskiej Organizacji Zbrojnej w Skarżysku-Kamiennej.
-w lutym 1942r. z częścią organizacji wchodzi w skład Polski Niepodległej.
-od maja 1941r. – niezależnie od tego, zapewne dzięki kontaktom z Tadeuszem Gąską „Tadek”, bierze udział w wynoszeniu amunicji na potrzeby Ekspozytury Radom Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu.
-we wrześniu 1942r. w związku ze zdradą jednego z żołnierzy oddziału bojowego ekspozytury zagrożony aresztowaniem opuszcza Skarżysko i ukrywa się w Skarżysku Książęcym,

-prawdopodobnie wiosną (od maj 1943) zostaje żołnierzem oddziału Podobwodu Skarżysko którym dowodził Władysław Czerwonka „Jurek”. W tym czasie posługuje się już pseudonimem "Zabawa".
-w czerwcu 1943r. wraz z całym oddziałem dołączył do oddziału partyzanckiego Jana Piwnika „Ponury” z przydziałem do III Zgrupowania którym dowodzi Stanisław Pałac „Mariański" (jest żołnierzem 2 plutonu).
-zimą 1944r. (po demobilizacji) łącznik Podobwodu Skarżysko AK.
-w 1944r. powraca do partyzancki. Jest Żołnierzem Zgrupowania Partyzanckiego "Nurt" Eugeniusz Kaszyński z przydziałem do 3. kompanii Tomasza Wagi "Szort". Służy w I plutonie podchorążego Andrzeja Gawrońskiego "Andrzej" gdzie jest dowódcą drużyny.

-podczas akcji Burza zgrupowanie "Nurta" zostaje włączone (sierpień 1944 r.) w skład 2 pp Legionów AK. Zgrupowanie tworzy w pułku I batalion. Krajewski służy w jednostce do samego końca jednostki.

-po wojnie osiedla się we Wrocławiu

Zmarł 21.02.1988 r.