Ćmakowski Wacław

Pseudonim: „Srogi”, „Ćma”, „Wiktor”
Stopień wojskowy: mjr/ppłk
Komendant Rejonu Skarżysko w Obwodzie Kielce
Komendant Obwodu Kielce
Komendant Obwodu Stopnica

Młodość i służba wojskowa

-Urodził się 18 sierpnia 1902 roku w Jędrzejowie.
-W latach trzydziestych XX w. pełnił służbę w stopniu kapitana w 9 Pułku Piechoty Legionów w Zamościu.
-Z jednostką tą walczył w kampanii obronnej 1939r. W jej trakcie został awansowany do stopnia majora. W czasie bitwy o miejscowość Klasztor koło Zamościa został ranny w nogę. Trafił do szpitala w Zamościu, z którego następnie podleczony został wykradziony przez harcerzy i sanitariuszy.

II wojna światowa

-Od marzec 1940r. do październik 1940r. Komendant Rejonu ZWZ Skarżysko Kamienna.
-Od październik 1940r. do grudnia 1940r. – Komendant Obwodu Kielce.
-W grudniu 1940 roku Komendant Okręgu Kielce mianował go na stanowisko Komendanta Obwodu ZWZ Stopnica (Busko).
-Oprócz dowodzenia całością walki z okupantem kierował też bezpośrednio szkoleniem w tajnych szkołach podoficerskich AK i był komendantem Szkoły Podchorążych AK w Obwodzie Stopnica.
-W 1944r., w ramach przygotowań do akcji Burza kierował koncentracją oddziałów leśnych w Janinie. Do planowanego zdobycia szturmem Buska-Zdroju nie doszło, gdyż Niemcy w nocy z 5 na 6 sierpnia opuścili miasto bez walki. 6 sierpnia oddziały partyzanckie i wojska sowieckie wkroczyły do miasta.
-Pod koniec sierpnia 1944 roku mjr Wacław Ćmakowski został awansowany do stopnia podpułkownika i przeniesiony do Sztabu Okręgu Kielce.

Okupacja Sowiecka

-Od końca wojny do 1956 r. ukrywał się przed agentami Urzędu Bezpieczeństwa. Dopiero po 1956 r. zamieszkał w rodzinnym Jędrzejowie w domu przy ulicy 14 Stycznia.
-Zginął śmiercią tragiczną (na torach kolejowych) w nocy 28 października 1968 r. w Jędrzejowie. Został pochowany na miejscowym cmentarzu.
-24 marca 1997 r. Rada Miejska w Busku-Zdroju nadała byłej ulicy M. Nowotki imię ppłk „Srogiego”.