Gierowska Stefania

Gierowska Stefania "Pnienia"

Pseudonim: „Pnienia”

Wywiad Obwodu i Okręgu Kielce

Referent WSK Obwodu Kielce

 

-Urodzona w 1898 roku.

-Żona Józefa Wiktora Gierowskiego znanego kieleckiego lekarza

-Sanitariuszka podczas wojny polsko-bolszewickiej,

-W okresie międzywojennym wieloletnia przewodnicząca Koła Kieleckiego Przysposobienia Wojskowego Kobiet,

-Od 8 września 1939r. wolontariuszka w kieleckim szpitalu św. Aleksandra który Niemcy wyrzucili z budynku i ulokowali w Seminarium Duchownym przy ul. Bandurskiego (dziś Jana Pawła II). Pełniła funkcję siostry oddziałowej.

-Od drugiej połowy września 1939 r. organizuje swoje przedwojenne podwładne w konspiracyjne „piątki”. Pomaga opuścić szpital (budynek jest pilnowany przez Niemców) rannym oficerom Wojska Polskiego którzy zamierzają podjąć działalność konspiracyjną. Jednym z nich jest podporucznik Wilhelm Sumara, który od ucieczki ze szpitala mieszka w mieszkaniu Gierowskiej przy ulicy Sienkiewicza 11. Posługując się fałszywymi dokumentami na nazwisko Stanisław Janicki działa w wywiadzie Obwodu Kielce. 11 listopada 1942r. zostaje aresztowany.

- 15 października 1939r. złożyła przysięgę SZP i wprowadziła do organizacji około 100 osób.

-Poza Wilhelmem Sumarą wyprowadziła ze szpitala: ppor. Józefa Koguta,  ppor. Jana Więciora, podchorążych Franka Chądzyńskiego i Z. Ziemniaka. Prawdopodobnie wyprowadziła także porucznika Zygmunta Szewczyka, który pod pseudonimem  „Bartek” został szefem wywiadu w Okręgu Kielce.

-Z racji swoich kontaktów, w pierwszym okresie konspiracji, kierowała zespołem do zadań specjalnych, który podlegał bezpośrednio szefowi Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu Kielce.

-Jednocześnie jej mieszkanie było ważnym punktem odpraw i kontaktów.

-11 listopada 1942 r. w mieszkaniu „Pnieni” Niemcy aresztowali ppor. Wilhelma Sumarę „Wil”, ale nie byli świadomi, że jest on szefem wywiadu w Obwodzie Kielce. Godzinę po aresztowaniu w lokalu miała się odbyć odprawa z udziałem Szefa Wywiadu w Okręgu Kielce i jego zastępcy. Ostrzegła ich przed niebezpieczeństwem córka Gierowskiej Maria Teresa „Marysia” (miała wtedy 12-13 lat).

-Jej synowie Stefan "Hubert" oraz Józef Andrzej „Mamut” także związani byli z konspiracją. Pierwszy z wywiadem, a drugi z BIP Obwodu.

-Po aresztowaniu Sumary to dzięki niej  praca wywiadu nie uległa zahamowaniu. Przekazała całą kancelarię kolejnemu szefowi wywiadu.

-Od 1 stycznia 1944r. do końca okupacji niemieckiej pełniła funkcję referenta (komendanta) referatu Wojskowa Służba Kobiet w Obwodzie Kielce.

-W pierwszej połowie 1944 r. w mieszkaniu „Pnieni” przy ulicy Sienkiewicza 11 znajduje schronienie zagrożona aresztowaniem w Radomiu Maria Łozińska „Rozmaryna” Szef Oddziału VI BIP Komendy Okręgu. Dzięki współpracy z synem Gierowskiej uruchamia wydawanie w Kielcach „Prawdy Polskiej”.

- W pierwszej połowie 1944r. jej mieszkanie przy ul. Sienkiewicza 11 było miejscem częstych odpraw najwyższego szczebla.

-Jesienią 1944r., po demobilizacji, w mieszkaniu „Pnieni” znajdowali czasowe schronienie najważniejsi oficerowie Korpusu Kieleckiego AK i przebywali tam, aż do czasu znalezienia dla nich bezpiecznych kwater.

Zmarła w 1983 roku.