Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Brak informacji o przebiegu służby.