Kowalczyk Stanisław

Pseudonim: „Kowel”
Stopień wojskowy: plutonowy
Dowódca plutonu 144 na Placówce Dyminy w Obwodzie Kielce

Mieszkaniec Dymin.
-w konspiracji SZP od jesieni 1939 roku,
-od 1942/43 r. dowódca plutonu 144 na Placówce Dyminy w Obwodzie Kielce