7 Dywizja Piechoty

Odtwarzana była pod kryptonimem „Orzeł” przez Inspektorat Częstochowski. Składała się z 27 i 74 pułków piechoty. 

Organizacja sztabu dywizji rozpoczęła się 20 lipca 1944r. z chwilą przybycia na teren inspektoratu płk Karola Gwido Kawińskiego „Czesław” desygnowanego przez Komendę Główną na jej dowódcę. 

W pierwszym okresie, do koniec sierpnia 1944r., sztab dywizji liczył jedynie 3 osoby oraz kilka łączniczek i poza oddziałem zwiadu konnego nie miał zorganizowanych służb dywizyjnych.

Dopiero od początku września nastąpiło rozbudowanie sztabu dywizji oraz podległych mu służb, które osiągnęły wtedy stan ok. 70 ludzi.

Sztab dywizji został rozformowany na koniec października 1944r., ale dowództwo utrzymywało kontakt z dowódcami zdemobilizowanych oddziałów.

Obsada Sztabu 7 Dywizji Piechoty

vvvv

Dowódca dywizji:

- płk Karol Gwido Kawiński „Czesław” – od 20 lipiec 1944r.

Adiutant dowódcy dywizji:

- rtm. Henryk Jacuński  „Nik" – od koniec lipca 1944r.

Szef Sztabu Dywizji:

- płk Tewzadze Walerian „Tomasz” – od koniec lipca 1944r.

Dowódca oddziału rozpoznawczego:

-por. Michał Ostrowski „Korab” – od wrzesień 1944r.

Kwatermistrz:

-ppor. Jarosław Tymowski „Doliwa” – od wrzesień 1944r.

Szef Sanitarny:

- ppłk. Tadeusz Wiśniewski „Wicher” – od wrzesień 1944r.

Szef Łączności:

-mjr Wesołowski „Brzoza” – od wrzesień 1944r.

Dowództwu 7 DP podlegały:

nnn

Zwiad konny dywizji

Kryptonim „Wisienka”, utworzony pod koniec lipca 1944r. liczył około 30 żołnierzy.
Dowódca: ppor. Marian Nitecki „Pikador” - od koniec lipca 1944r.

Pluton osłony radia

Kryptonim „Morele”, utworzony prawdopodobnie we wrześniu.
Dowódca:

-ppor. NN „Stanisław” - od wrzesień 1944r. do ?,
-ppor. Tomasz Buliński „Marek” – od ? do koniec października 1944r.

Radiostacja

4 osoby obsługi – brak informacji o obsadzie.

Tabory

Cztery wozy taborowe – brak informacji o taborytach.

Wróć