Chojnowski Tadeusz

Stopień wojskowy: podchorąży
Komendant Rejonu Południe w Obwodzie Kielce

Urodził się 27 marca 1919r w Kielcach.
-ukończył Państwowe Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Kielcach,
-ukończył Szkołę Podchorążych w Komorowie,
-podczas kampanii jesiennej zgłosił się ochotniczo do obrony Warszawy. Ranny, stracił oko.
-w październiku 1939 r. powrócił do Kielc i wstąpił do SZP. Mieszkał przy ulicy Niecałej 3,
-od początku 1940 r. objął funkcję Komendanta Rejonu Południe Obwodu Kielce,
-w kwietniu 1941r. odwołany z funkcji zorganizował w Kielcach przy ulicy Niecałej 3 małą drukarnię w której prawdopodobnie na zlecenie Referatu II Wywiad produkował fałszywe dokumenty,
-prowadził także wyszkolenie bojowe w Rejonie, a później Podobwodzie Kielce,
-po 1945r. studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
Zmarł w lutym 1948r.