Plany Armii Krajowej

Modyfikacja wcześniejszych planów walki została przeprowadzona w ciągu kilku dni. Plany te były obarczone jednak jednym błędem: nikt nie jak będzie wyglądała sytuacja frontowa i ile jednostek wojskowych Niemców znajdzie się na terenie okręgu.

Cichociemny Bolesław Jackiewicz „Ryś” oficer operacyjny Korpusu Kieleckiego

     23 sierpnia 1944r. dowodzący Korpusem Kieleckim płk Jan Zientarski „Mieczysław” podjął decyzję przerwania marszu w kierunku Warszawy i rozwiązania koncentracji. Meldunek o takiej treści został wysłany do Komendanta Głównego z prośbą o odpowiedź do 25 sierpnia. Niestety odpowiedzi nie otrzymano w związku z czym 25 sierpnia w godzinach porannych Dowódca Korpusu Kieleckiego wydał rozkaz o zakończeniu akcji Zemsta. Oddziały dostały rozkazy powrotu do wykonywania zadań w ramach operacji Burza.
     Wcześniejsze plany akcji Burza na terenie okręgu musiały jednak ulec zmianie bowiem zmieniła się sytuacja militarna. Istnienie przyczółków Armii Czerwonej (warecko-magnuszewski i baranowsko-sandomierski) sprawiły, że część terenu okręgu stała się terenem bezpośrednich działań frontowych. Niemcy do utrzymania linii frontu ściągnęli też wiele jednostek, które paraliżowały możliwość działań zbrojnych w bezpośrednim zapleczu frontu. Sprawiło to, że niektóre jednostki jak np. 2 ppLeg. nie mogły powrócić na swój macierzysty teren, gdzie przebiegała linia frontu.
     O decyzji zaprzestania wykonywania akcji Zemsta został poinformowany drogą radiową Komendant Główny AK. Dowództwo Korpusu meldowało jednocześnie, że Korpus Kielce zamierza wykonywać akcję Burza na własnym terenie. Decyzje te zostały formalnie zaakceptowane 27 sierpnia 1944 przez generała Tadeusza Komorowskiego „Bora”, który zalecał wykonanie akcji bojowej na szerszą skalę (opanowanie Radomia, Kielc lub Skarżyska).
     Sugestie te pokrywały się z wydanym już 25 sierpnia rozkazem , który nakazywał rozmieszczenie jednostek Korpusu Kieleckiego w następujących rejonach:
-2 Dywizja Piechoty w składzie: 2,3 i 4 pułk piechoty rejon Kielc w promieniu 25 kilometrów, z zadaniem opanowania miasta,
-Zgrupowanie Inspektoratu B (Starachowickiego): obszar działania na południe od linii Końskie – Skarżysko, z zadaniem współdziałania w akcji na Kielce bądź na Skarżysko. Rozkaz nie brał pod uwagę ostatnich zmian organizacyjnych zgodnie z którymi zgrupowanie to formalnie wchodziło już w skład 3 ppLeg., ale w związku z podobnym planem nie miało to większego znaczenia.
-Zgrupowanie Inspektoratu E (Częstochowskiego): obszar działania inspektoratu z zadaniem opanowania Częstochowy.
-Zgrupowanie Inspektoratu A (Radomskiego): obszar działania lasy Przysucha i Szydłowiec z zadaniem działania na Radom. Rozkaz przewidywał jednak, że jednostki te mogą być użyte do walk o Kielce, wspólnie z 2 Dywizją.


Poczynając od 25 sierpnia jednostki Korpusu Kieleckiego zaczęły opuszczać lasy przysuskie i rozpoczęły działania zbrojne.

Źródła

Opracowując powyższy artykuł korzystaliśmy z następujących źródeł:

Borzobohaty W.: „Jodła”

Wróć