Piechowski Roman

Pseudonimy: „Robert", "Ryś", „Klon”
Stopień wojskowy: kpt./mjr
Kielecki Pułk Piechoty

-Zastępca Komendanta Okręgu V Kielce Narodowych Sił Zbrojnych. Jednocześnie pełni funkcję Szefa Oddziału IV (Zaopatrzeniowy) Komendy Okręgu NSZ.
-Konspiracyjnie kwateruje w leśniczówce w Szewcach k/Chęcin.
-W pierwszej połowie (czerwiec?) 1944r. podporządkowuje się umowie scaleniowej i przechodzi do AK.
-Od sierpnia 1944r. dowódca Kieleckiego Pułku Piechoty w ramach Kieleckiej Brygady Piechoty.
-Pod koniec sierpnia 1944r. pułk zostaje rozformowany (żołnierze przechodzą do innych oddziałów bądź do konspiracji).