Czytnik wydarzeń

26 luty 1944 r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Zgrupowanie oddziałów partyzanckich Obwodu Końskie (oddziały "Jerzego" i "Orkana") pod dowództwem Antoniego Piwowarczyka „Wąsowicz” (Zastępca Komendanta Obwodu) opanowało Radoszyce i rozbroiło policjantów granatowych. Podczas walki zabito na rynku niemieckiego żandarma.

 

Więcej

Wróć