Czytnik wydarzeń

25 kwiecień 1943r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Sekcja Stefana Fąfary „Dan” z oddziału partyzanckiego Obwodu Kielce Mariana Sołtysiaka "Barabasz" przeprowadziła w Kielcach nieudaną próbę likwidacji agentki Gestapo - Kiry Sason.

Więcej

Wróć