Czytnik wydarzeń

23 kwiecień 1944r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Za namową żołnierzy konspiracyjnej kompanii "Malwa" z Podobwodu Starżysko-Kamienna 21 sowieckich żołnierzy, którzy służyli dla Niemców i wchodzili w skład straży w fabryce „Hasag”, zdezerterowało z kolaboracyjnej służby. Grupa ta z pełnym uzbrojeniem przeszła do lasu wchodząc w skład oddziału partyzanckiego ppor. Seweryna Maczugi „Wrzos”. 

 

Więcej

Wróć