Czytnik wydarzeń

19 marzec 1944r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Oddział partyzancki Obwodu Kielce "Wybranieccy" stoczył koło miejscowości Widełki przypadkową walką z żandarmami z posterunku w Bielinach. Podczas walki zginęło pięciu Niemców, a jeden (wzięty do niewoli) został rozstrzelany. 

 

Więcej

Wróć